Mikael Andersson
Mikael Andersson
Säljare avlopp

Telefon: 070 – 755 42 86
E-post: micke@dalamark.com

Markbädd

Markbäddar är en mycket vanlig teknik för enskilt avlopp. Tekniken används både för blandat avloppsvatten och enbart vatten från bad, disk och tvätt. En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager.

För att anlägga en markbädd, går det åt ca 20-50 kvm per hushåll beroende på markförhållandena.

Läs även om hur ett minireningsverk fungerar »