Andreas Grannäs
Säljare avlopp

Telefon: 070 – 896 04 41
E-post: andreas@dalamark.com

Infiltration

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager. Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller enbart vatten från bad, disk och tvätt. För att infiltration ska vara möjlig måste marken vara tillräckligt genomsläpplig och ha förmåga att transportera bort vattnet.

För att ta reda på om det är möjligt, grävs alltid en provgrop. Vid infiltration av avloppsvatten finns det en liten risk att dricksvattenbrunnar förorenas.

Läs även om hur ett minireningsverk fungerar »