Frågor och svar om dränering

Om dräneringen inte fungerar som den ska riskerar fukt att tränga in. Det är inte alltid du märker av fukten och orsakerna kan vara flera. De vanligaste orsakerna är stuprör som inte leds bort från huset eller mark som lutar in mot väggen. Det kan även vara husgrunder som är felaktigt tätade så fukten tränger in i källaren istället för ut i marken.

Dräneringen hjälper till att leda bort grundvatten, så att inte nivån stiger för högt och dränker husgrunden i fukt.

Ett tips är att tilläggsisolera källaren utifrån när grunden ändå är frilagd. Det ger bättre inomhusluft och sänker uppvärmningskostnaderna.

Vet du redan om att du har problem med fukt i källaren, bör du givetvis dränera om.

Har du ett hus som är 25-30 år är risken stor att fukt har trängt in. Dåtidens material och arbetsmetoder gör att man i det flesta fall kan misstänka att dräneringen slammat igen.

Ska du göra en om- eller tillbyggnad av huset bör du se över dräneringen. Om du till exempel ska uppföra en altan, förstukvist eller om du ska renovera din källare.

En dränering kan göras när som helst på året, förutom då temperaturen går under -20 grader. Då är det främst kylans påverkan på maskinerna som kan bli ett problem. Annars är vintern en bra tid att göra den här typen av jobb.

Vintertid blir skadorna på tomten mindre, jordmassorna läggs på frusen mark och din trädgård går lättare att återställa. Källarväggen värmer upp marken runt huset och det är inga problem att gräva.

På ett hus med källarvåning hjälper dräneringen till att leda bort grundvatten, så att inte nivån stiger för högt och dränker husgrunden i fukt. Dräneringen fungerar som en nivåreglering.
Det varierar givetvis. Men en villa med storleken 80-120 kvm tar i de flesta fall minst en till två veckor eller mer att dränera om. Det är mycket som påverkar tidsåtgången. Hur ser omgivningarna ut? Övrig bebyggelse? Hur ser terrängen ut? Och så vidare.
Vid en omdränering måste vi gräva ett ca 1-2 meter brett schakt vid husets källarvägg. Altaner och förstukvistar inom det grävda området måste rivas, flyttas eller stagas upp. Växter och större buskar hjälper vi dig att flytta.
Vi rekommenderar att du väntar 2-6 månader efter utförd dränering, innan du skrapar bort gammal färg och målar om.
Efter en tid bör eventuella fuktfläckar försvinna och luften blir bättre. Har du dessutom valt att isolera din källarvåning har du fått ett lika skönt inomhusklimat som i resten av huset. Uppvärmningskostnaderna minskar och fastighetens värde ökar.
Det är svårt att ge ett exakt pris. Storleken på villor varierar, konstruktion, mark- och jordförhållanden ser olika ut. Det finns också olika åtgärder att välja på. För att ge ett så exakt pris som möjligt måste varje objekt undersökas utifrån sina förutsättningar.
Med vår långa erfarenhet på sammanlagt 150-200 hus per år, har vi hög kompetens och kan kvalitetsgarantera vårt arbete. Våra anställda har alla mångårig erfarenhet, drivs av ett stort personligt engagemang, ser dina behov och lyssnar på dig under hela arbetet.

Våra maskiner är moderna och uppfyller dagens miljökrav. Det är viktigt att vi håller vad vi lovat dig, gör arbetet på utsatt tid och städar upp när vi är klara.