Vad kan orsaka fuktskador?

  • Fel och brister i dräneringsledningarna.
  • Avsaknad av dräneringsskikt längs källarväggen.
  • Skadade eller dåligt utförda kapillärbrytande skikt, dvs. markfukt riskerar att sugas in i väggen.
  • Invändig värmeisolering.
  • Mark som lutar in mot ytterväggen.
  • Stuprör som är felaktigt anslutna.