Hur blir din källare fuktfri ?

Hindra vatten att nå källarväggen

Vatten som sjunker ner i marken efter till exempel ett regnväder, måste hindras att nå källarväggen. Dalamark hjälper dig att lösa detta genom att montera en så kallad Isodrän-skiva.

Skivans hoplimmade plastkulor skapar stora hålrum genom vilket vattnet dräneras till ett dräneringsrör. Det ger en minimal spridning in mot väggen och det behövs inte något dränerande lager utanför skivan.

Isodrän-skivan har även kapillärbrytande egenskaper som hindrar fukt från att tränga in i källarväggen underifrån.

Värmeisolering och uttorkning

Isodrän-skivan är också värmeisolerande, det gör att källarväggen blir varmare än omgivande mark. Det minskar värmeläckage kraftigt och fukten vandrar ut i den kallare marken utanför.

Värmeisolering är viktigt för det totala fuktskyddet. Källarens innertemperatur kan höjas med flera grader.

 

Resultat

När du väl har Isodrän-skivan på plats får du en varm och torr källarvägg. Det ger dig ett behagligt inomhusklimat med jämn temperatur och framförallt lägre uppvärmningskostnader.