Arbetet med att dränera din källare och få ett fuktfritt inomhusklimat sker i fem steg:

Dranering_Steg1a_Offert_Dalamark_AB
1. Offert / uppstart

Du får ett fast pris redan i offerten.

Dranering_Steg1_Dalamark_AB
2. Schaktning

Vi schaktar ur längs ytterväggen till ca 15 cm under grundsulans underkant.

Dranering_Steg2_Dalamark_AB
3. Förbehandling

Äldre tätskikt avlägsnas från källarväggens utsida. Utstickande grundsulor gjuts på med bruk, så att de lutar utåt.

Dranering_Steg4_Dalamark_AB
4. Montering & dränering

Isodrän-skivor monteras längs med grundsulan och hela källarväggen. Dräneringsröret läggs på plats och runt om fylls det på med makadam.

Dranering_Steg5_Dalamark_AB
5. Återfyllnad

Vi schaktar igen jorden och städar upp efter arbetet. Du kan sedan använda din trädgård precis som tidigare.

Dranering_Steg6_Dalamark_AB
Dokumentation

Dokumentation i text och bild lämnas efter avslutat arbete.