Andreas Grannäs
Säljare avlopp

Telefon: 070 – 896 04 41
E-post: andreas@dalamark.com

Rent dricksvatten och fungerande avlopp hänger ihop

Att ha ett avlopp som fungerar är nödvändigt både för dig och miljön. Om du har en anläggning som inte är godkänd måste den åtgärdas. Som fastighetsägare ansvarar du för att ditt dricksvatten håller god kvalitet samt att din avloppsanläggning har giltigt tillstånd och klarar gällande krav på rening.

Vi erbjuder dig en helhetslösning för enskilt avlopp och tar hand om hela processen från kommunansökan till slutbesiktning.

Minireningsverk:

Certifierad återförsäljare hos Svensk Avloppsrening

Vi är certifierad återförsäljare hos Svensk Avloppsrening och jobbar med modern och miljövänlig reningsteknik i de lösningar vi erbjuder.

Reningsverk Biop

Biop®
Biop® är något så unikt som ett kompakt, svenskutvecklat enskilt avlopp, med svensk kvalitet. Det biologiska reningsverket finns för ett eller två hushåll och klarar såväl normal som hög skyddsnivå.

Läs mer här »

Reningsverk Oxyfix

Oxyfix
Oxyfix är ett biologiskt reningsverk för avlopp som inte är anslutna till kommunalt reningsverk. Oxyfix passar enskilda hushåll, samfälligheter och fastigheter med kommersiell verksamhet. Den finns i storlekar från 5 personer (ett hushåll) upp till 400 personer.

Läs mer här »

Markbädd och Infiltration:

Markbäddar
Markbäddar är en mycket vanlig teknik för enskilt avlopp. Tekniken används både för blandat avloppsvatten och enbart vatten från bad, disk och tvätt.

Läs mer här »

Infiltration
I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager. Kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller enbart vatten från bad, disk och tvätt.

Läs mer här »

Du får också:

Fast offert

Vi lämnar offert på hela arbetet och allt material. Skulle mot förmodan oförutsedda kostnader tillkomma meddelas du alltid i förväg.

ROT

ROT-avdraget berättigar alla privatpersoner 30 % skattereduktion på arbetskostnaden. Vi hjälper dig att reglera avdraget med skatteverket.

Finansiering

Vi samarbetar med Wasakredit och kan tillsammans med dem erbjuda dig en passande finansieringslösning.

garantiemblem_draneringar_dalamark_ab
Våra trygga garantier

  • 10 års arbetsgaranti
  • 10 års produktgaranti
  • Prisgaranti enligt offert
  • Tidsgaranti, vi håller alltid tidsplanen