Andreas Grannäs
Säljare avlopp

Telefon: 070 – 896 04 41
E-post: andreas@dalamark.com

Minireningsverk

Ett minireningsverk kan anslutas till enskilda avlopp men även till en grupp fastigheter. De minireningsverk som Dalamark installerar kräver minimalt med underhåll. Tekniken som används är en biologisk reningsmetod och anpassad för kretsloppet. Metoden lever upp till de högsta kraven på avloppsrening.

Reningsverken fungerar bra både för att ta hand om blandat avloppsvatten och enbart vatten från bad, disk och tvätt.

Du bör välja ett minireningsverk därför att:

  • Jämfört med en markbädd behövs inte trädgården grävas upp lika mycket. Endast en grop behövs.
  • Är lätta att kontrollera och underhålla.
  • Tekniken är en biologisk metod, anpassad för kretsloppet.
  • Lever upp till de högsta kraven på avloppsrening.

Vi är certifierad återförsäljare hos Svensk Avloppsrening och jobbar med modern och miljövänlig reningsteknik i de lösningar vi erbjuder.

Biop

Biop® är något så unikt som ett kompakt, svenskutvecklat enskilt avlopp, med svensk kvalitet. Det biologiska reningsverket finns för ett eller två hushåll och klarar såväl normal som hög skyddsnivå.

Biop® placeras direkt efter slamavskiljaren (ny eller din befintliga) och innehåller dels ett biologiskt reningssteg, dels ett fosforsteg. Den biologiska reningen innehåller syresatta vattenbehållare med s.k. biostavar som utgör grogrund för mikroorganismer, vilka på naturlig väg bryter ner organiskt material.

Sista steget i reningen består av ett kombinerat fosfor- och bakteriefilter vars funktion är att motverka övergödning och hygienisera vattnet. Dessutom motverkar filtret dålig lukt.

I bilden syns tre st biostavar (vita) och det är så som BIOP är utrustad när det gäller ett hushåll. Använder man BIOP för två hushåll så är det samma kabinett och filter som gäller, skillnaden är att i den versionen så sitter det istället fem st biostavar.

El – kompressor
I BIOP finns inga pumpar eller rörliga delar. Det behövs el för att driva luftkompressorn som förser biostavarna med syre. Denna kompressor kommer komplett i avsett skåp vid leverans, ca 50×40 cm, skåpet kan sitta vid medföljande elstolpe eller på annan lämplig plats. Det behövs inget mer än ett vanligt uttag på 1-fas, 230 volt. Luftkompressorn är timerstyrd och inställd för bästa reningsverkan.

Byte av fosforfilter
BIOP innehåller ett fosforfilter som består av filtermaterialet Polonite®. Filtermaterialet finns i storsäck i BIOP, vid byte av filter byter man enkelt hela säcken.

Läs mer

Oxyfix

Oxyfix är ett biologiskt reningsverk för avlopp som inte är anslutna till kommunalt reningsverk. Oxyfix passar enskilda hushåll, samfälligheter och fastigheter med kommersiell verksamhet. Den finns i storlekar från 5 pe (ett hushåll) upp till 400 pe.

Oxyfix innehåller både ett biologiskt reningssteg och ett fosforreducerande steg och klarar såväl hög som normal skyddsnivå. Vid rening av avloppsvatten från restauranger måste lösningen kompletteras med en fettavskiljare.

Teknisk information
Oxyfix levereras oavsett storlek på reningsverket alltid med en slamavskiljning. Tanken är tillverkad av högkvalitativ betong och armerad med stålfibrer. Oxyfix upp till 20 personer finns även som lättviktsprodukt i förstärkt PE-plast.

Den biologiska reningen kompletteras med ett fosforreducerande reningssteg med fosforfiltret Polonite. Driftkostnaden vid rening med fosforfiltret Polonite är 30 procent lägre än vid rening med kemfällning. Det medföljer en luftkompressor för syresättning som anpassas för aktuellt reningsverk. Det behövs inget mer än ett vanligt uttag på 1-fas, 230 volt.

Läs mer