Hur vet du om din källare har problem med fukt?

Ibland kan fukten vara svår att upptäcka. Men några tydliga tecken på att du har ett fuktproblem kan vara:

  • Rå ”källarlukt”
  • Att det tar lång tid att torka tvätt.
  • Återkommande förkylningssymptom hos de boende.
  • Färg och puts som flagnar på väggar.