Hoppa till innehåll

Minska fukt i din källarvägg

Många vet inte om att dom har för mycket fukt i källarväggarna. Fukt i källarväggarna är något som påverkar dom som bor i huset och huset mår inte bra av fukten. Att vänta för länge med att åtgärda ett fuktproblem orsakar skador på fastigheten som blir dyrare att åtgärda samt att tillväxten av mögel och färg släpp ökar.Dalamark utför en gratis fuktkontroll för att se vilka fuktproblem som kan finnas. Finns det fuktproblem lämnar vi en offert på lösningen direkt på plats.

Hur vet jag när det är dags att dränera?

Tydliga tecken på fukthalten är för hög i källarväggarna

 • Färgen släpper från väggen
 • Bubblor innanför färgen
 • Mörka fläckar eller mörka områden på källarväggarna
 • Tvätten torkar inte
 • Avvikande lukt i källaren

Att dränera och isolera källarväggarna har flera positiva effekter

 • Ett skönare och mer hälsosamt inomhusklimat
 • Lägre energikostnad
 • Höjer marknadsvärdet på fastigheten

Anlita Dalamark när du ska dränera

Dokumentation i text och med bilder överlämnas till kunden när arbetet är slutfört. Garantier på både material och utfört arbete ingår.

 • Skydd mot fukt och lukt
 • Professionell arbetskraft
 • Moderna miljövänliga maskiner
 • Punktlighet, noggrannhet och dokumentation
 • Fast pris
 • Trygg dränering

Säljare dränering

Robert Ljungstrand

070 – 755 01 37

robert@dalamark.com

Vanliga frågor

Hur uppstår fukten och varför har jag fukt i källaren?

Om dräneringen inte fungerar som den ska riskerar fukt att tränga in. Det är inte alltid du märker av fukten och orsakerna kan vara flera. De vanligaste orsakerna är stuprör som inte leds bort från huset eller mark som lutar in mot väggen. Det kan även vara husgrunder som är felaktigt tätade så fukten tränger in i källaren istället för ut i marken.Dräneringen hjälper till att leda bort grundvatten, så att inte nivån stiger för högt och dränker husgrunden i fukt.Ett tips är att tilläggsisolera källaren utifrån när grunden ändå är frilagd. Det ger bättre inomhusluft och sänker uppvärmningskostnaderna.

När bör jag dränera om mitt hus?

Vet du redan om att du har problem med fukt i källaren, bör du givetvis dränera om.Har du ett hus som är 25-30 år är risken stor att fukt har trängt in. Dåtidens material och arbetsmetoder gör att man i det flesta fall kan misstänka att dräneringen slammat igen.Ska du göra en om- eller tillbyggnad av huset bör du se över dräneringen. Om du till exempel ska uppföra en altan, förstukvist eller om du ska renovera din källare.

Vilken årstid passar det bäst att dränera om huset?

En dränering kan göras när som helst på året, förutom då temperaturen går under -20 grader. Då är det främst kylans påverkan på maskinerna som kan bli ett problem. Annars är vintern en bra tid att göra den här typen av jobb.Vintertid blir skadorna på tomten mindre, jordmassorna läggs på frusen mark och din trädgård går lättare att återställa. Källarväggen värmer upp marken runt huset och det är inga problem att gräva.

Vilken funktion har dräneringen?

På ett hus med källarvåning hjälper dräneringen till att leda bort grundvatten, så att inte nivån stiger för högt och dränker husgrunden i fukt. Dräneringen fungerar som en nivåreglering.

Hur lång tid tar det att dränera om?

Det varierar givetvis. Men en villa med storleken 80-120 kvm tar i de flesta fall minst en till två veckor eller mer att dränera om. Det är mycket som påverkar tidsåtgången. Hur ser omgivningarna ut? Övrig bebyggelse? Hur ser terrängen ut? Och så vidare.

Vad påverkas runt huset vid en dränering?

Vid en omdränering måste vi gräva ett ca 1-2 meter brett schakt vid husets källarvägg. Altaner och förstukvistar inom det grävda området måste rivas, flyttas eller stagas upp. Växter och större buskar hjälper vi dig att flytta.

Hur lång tid tar återställningen av källarvåningen invändigt?

Vi rekommenderar att du väntar 2-6 månader efter utförd dränering, innan du skrapar bort gammal färg och målar om.

Hur blir mitt boende bättre efter en dränering?

Efter en tid bör eventuella fuktfläckar försvinna och luften blir bättre. Har du dessutom valt att isolera din källarvåning har du fått ett lika skönt inomhusklimat som i resten av huset. Uppvärmningskostnaderna minskar och fastighetens värde ökar.

Vad kostar det att dränera om?

Det är svårt att ge ett exakt pris. Storleken på villor varierar, konstruktion, mark- och jordförhållanden ser olika ut. Det finns också olika åtgärder att välja på. För att ge ett så exakt pris som möjligt måste varje objekt undersökas utifrån sina förutsättningar.

Varför ska jag välja Dalamark?

Med vår långa erfarenhet på sammanlagt 150-200 hus per år, har vi hög kompetens och kan kvalitetsgarantera vårt arbete. Våra anställda har alla mångårig erfarenhet, drivs av ett stort personligt engagemang, ser dina behov och lyssnar på dig under hela arbetet.Våra maskiner är moderna och uppfyller dagens miljökrav. Det är viktigt att vi håller vad vi lovat dig, gör arbetet på utsatt tid och städar upp när vi är klara.