Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Dalamark

Vi på Dalamark värnar om din personliga integritet och gör vårt yttersta för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter.

Nedan kan du läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig,
t.ex. namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

Uppgifterna som Dalamark samlar in är uppgifter som kommer direkt ifrån dig när du använder våra tjänster eller när du använt vårt kontaktformulär.

För dig som kund har vi de personuppgifter som samlats in för att vi att kunna utföra den typ av tjänst som du köpt av oss.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter behöver det självklart finnas en
rättslig grund till detta.

Det innebär att någon eller några av följande punkter nedan ska vara uppfyllda:

  1. Behandlingen av personuppgifterna ska vara nödvändig för att fullgöra
    avtalet med dig.
  2. Behandlingen av personuppgifter ska vara nödvändig för att fullgöra en
    rättslig förpliktelse.
  3. Behandlingen av dina personuppgifter får göras efter en intresseavvägning mellan vårt berättigade intresse och din integritet.
  4. Behandling av dina personuppgifter får göras om du har lämnat ditt
    samtycke till just den behandlingen.

Nedan kan du läsa några exempel av fall där detta kan förekomma:

Hantering av köpt tjänst

Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare, för att utföra våra tjänster enligt det avtal du och Dalamark kommit överens om.

Detta för att kunna ta betalt för de tjänster du använder samt hantera dina fakturor och betalningar. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera eventuella fel och andra incidenter, klagomål och reklamationer.

Kommunikation

När du uppsöker kontakt med Dalamark eller Dalamark är i kontakt med dig angående våra tjänster behandlar vi de uppgifter vi behöver för att kunna svara på dina frågor.

Utveckling av tjänster

För att vi ska kunna utvecklas och bli bättre inom vår verksamhet behandlar vi personuppgifter samt statistik för analysbehov.

Direktmarknadsföring

För att vi ska kunna marknadsföra våra anpassade tjänster direkt till dig behandlar vi dina personuppgifter så vi kan nå dig via t.ex. telefon och e-post.

Fullföljd av lag

För att fullfölja lagen (i enlighet med GDPR) behandlar vi personuppgifterna
enligt de riktlinjer vi har.

Hur länge sparar Dalamark personuppgifter?

Vi sparar givetvis inte personuppgifter längre än nödvändigt, detta varierar beroende på vad personuppgifterna används till. Som längst sparas personuppgifterna i tio år efter avslutat uppdrag. Detta för att kunna hantera eventuella klagomål eller frågor rörande den tjänst du använt hos oss. När tidsfristen löpt ut kommer vi att radera dina uppgifter på ett sätt så dessa ej går att koppla till dig.

Personuppgiftansvarig

Personuppgiftansvarig för företagets behandling av personuppgiter är Johnny Andersson, org: 556682-4883.

COOKIES

Vi använder oss av cookies på vår hemsida för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. Dalamarks använder tredjepartcookies i form av analyscookies och annonscookies. Genom detta lär vi känna dig lite bättre genom att samla in information om hur du som användare interagerar med vår hemsida samt ser ditt visade intresse om vår hemsida.

Vi använder även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser.

Om du inte vill acceptera cookies så är det möjligt att ställa in din webbläsare så att Cookiesfilerna inte laddas ned på din dator.

Du kan hantera ditt samtycke via knappen längst ner till vänster.

INFORMATION OM ALBACROSS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

FACEBOOK-PIXELN

Vi använder oss av Facebook-pixeln. Detta för att kunna visa annonser på Facebook som passar dig lite bättre, förutsatt att du är en Facebookanvändare och har gett Facebook tillåtelse till detta.

Önskar du inte ge Facebook tillåtelse till detta kan du ta bort ditt godkännande via ditt Facebook-konto via följande adress: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

ÅTERKALLA SAMTYCKE

Du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.